Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 

 

Від автора

Протягом останніх років на Шевченкiвщинi вийшли з друку кiлька невеликих iсторико-краєзнавчих дослiджень, в яких знайшли вiдображення як загальнi сторiнки історії району чи його окремих населених пунктiв, так i короткі описи життєвого шляху тих людей, які  залишили в пам'ятi мiсцевих жителiв найпомiтнiший слiд. Та з появою цих дослiджень інтерес до iстоpii perioну тiльки збiльшився. Велика кiлькiсть жителiв району цiкавляться минулим як cвоїх безпосереднiх предкiв, так i рiзноманiтними моментами життя окремих населених пунктiв чи трудових колективiв. Враховуючи численнi побажання читачiв-краєзнавців, було прийнято непросте рiшення: спробувати створити першу своєрідну енциклопедiю perioну. В нiй хотiлося показати найголовнiшi сторiнки iсторичного минулого нашого краю в розрiзi кожного населеного пункту i найбiльших трудових колективiв. Матерiал для книги збирався на основі багаторiчного вивчення рiзноманiтних документiв Xapківського обласного та районного apxiвів, apхівів окремих пiдприємств та установ, експонатi. районного і сільських краєзнавчих музеїв, перегляду підшивок раионних газет за всі роки їх існування, спогадiв очевидцiв та старожилiв. Створювати цю книгу допомагали десятки жителiв Шевченкiвщини, особливо ветерани вiйни та працi, мiсцевi  краєзнавцi, працiвники opraнів мiсцевого самоврядування, керiвники та спiвробiтники трудових колективiв. Bciм цим людям автор виражає щиру подяку.  

3вичайно, в одному дослiдженнi вiдтворити всю повноту iсторичного минулого рідного краю та окремих його населених пунктiв, назвати вcix його гiдних належної уваги представникiв просто неможливо. В одних випадках не збереглися документи чи вони ще чекають  свого майбутнього бiльш детального вивчення, в iнших - свою невблаганну негативну роль  зiграв стрiмкий лет часу. Пiшли в небуття старожили, зникли десятки сiл та xyтopiв, про якi  вже нікому розповiсти. Автор сподiваеться, що пiсля знайомства з цим дослiдженням шевенкiвцi чи вихiдцi з нашого краю внесуть необхiднi корективи i доповнення до того, що вже зафiксовано в друкованому словi.

      Дякуючи Булизі А. М., ви можете ознайомитись з матеріалами доповненної книги "Шевченківщина: люди, події, факти", натиснувши сюди - зміст книги.
      

Прохання автора книги А. М. Булиги - "У разі виявлення неточностей в наведених у книзі фактах Ви можете зв`язатися безпосередньо зі мною для подальшого з`ясування та виправлення"


       тел. (096) 96-301-38

       email: vladabu@mail.ru
 

 

Переглядів: 1452
Дата публікації: 15:46 25.06.2018