Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 

 

Сайт | Архів сайту | Документи депутатів попередніх скликань | Звіти голови | Звіт голови Шевченківської районної ради про його діяльність за період з 1 березня 2012 року по 31 березня 2013 року
Звіт голови Шевченківської районної ради про його діяльність за період з 1 березня 2012 року по 31 березня 2013 року
  Шановні депутати Шевченківської районної ради VІ скликання, запрошені та присутні!

   Відповідно до пункту 17 частини шостої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту та плану роботи районної ради, дане питання «Про діяльність голови ради за період з 1 березня 2012 року по 31 березня 2013 року»,- було внесено до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання сесії районної ради.


   Минулого разу я звітував перед радою 6 березня 2012 року.

   За звітний період з 1 березня минулого року по 31 березня цього року було скликано та проведено 13 пленарних засідань сесій районної ради, з початку каденції сьогодні відбувається 29 сесія.

   Хоча Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що сесії районної ради скликаються не рідше ніж 1 раз в три місяці, хочу зазначити, що в нас сесії проходять майже 1 раз на місяць.

   Так, за звітний період, по одному пленарному засіданню було проведено в березні, квітні, травні, липні та листопаді, два засідання в жовтні та три в грудні, як я вже сказав за 13 звітних місяців скликано та проведено 13 пленарних засідань сесії.

   Вважаю, що така періодичність зумовлена тим, що саме від рішень депутатського складу ради залежать подальші вирішення питань, пов’язаних з економічним та соціальним розвитком району.

   До цього часу сталою залишаються:
    - кількість депутатів ради у складі 32 осіб;
    - кількість фракцій у складі фракції Партії регіонів – 23 депутати, Фронту Змін – 5 депутатів, по 2 депутати у фракціях КПУ та ВО «Батьківщина».

   З моменту обрання, районна рада пропрацювала 2 роки і, майже 5 місяців.

   Вважаю, що як за попередній, так і за звітний період і депутатським корпусом і апаратом районної ради було доведено свою здатність та спроможність працювати злагоджено і виважено, зосереджуючи увагу на питаннях, що віднесені до компетенції ради.

   Саме на це спрямовували свою роботу, я, апарат районної ради, Президія, комісії та депутати ради.

   Шевченківська районна рада працювала системно і послідовно, як належить органу представницької влади району.

   За звітний період з березня минулого - по березень поточного року, на пленарних засіданнях було ухвалено 134 рішення, з яких:
   -    з основної діяльності 65 рішень;
   -    з організаційно-процедурних питань роботи ради 33 рішення;
   -    з питань бюджету та фінансів 19 рішень.

   В основному всі питання стосувалися саме економічного та соціального розвитку району, які приймались на підставі інформацій та звітів районної державної адміністрації, як виконавчого органу влади Шевченківського району.

   Станом на березень 2012 року на контролі в районній раді перебувало 18 районних програм.

   За звітний період в комісіях та на пленарних засіданнях ради було заслухано 3 звіти, про виконання районних програм, які рішеннями ради було знято з контролю, у зв’язку із закінченням терміну їхньої дії.

   Також було заслухано 13 звітів про хід виконання діючих програм, у яких ще термін дії не завершено, за результатами даних звітів було прийнято відповідні рішення.

   Приймались рішення про продовження терміну дії Програми соціального і економічного розвитку району на 2012 рік до прийняття нової.

   Відповідно, після заслуховування звітів про виконання, - програму соціального та економічного розвитку району за 2012 рік, було знято з контролю і прийнято нову на 2013 рік.

   Впродовж звітного періоду заслуховувались звіти:
   - голови районної державної адміністрації про виконання програм соціального і економічного розвитку району за 2011 та 2012 роки;
   - про виконання районного бюджету за 2011 та 2012 роки, за 1 квартал, півріччя,  9 місяців кожного року.
   - звіти керівників комунальних підприємств, засновниками яких є районна рада: Бюро технічної інвентаризації, Архітектурне бюро, газети Краєвид та районного радіомовлення;
   - заслуховувалась інформація прокурора Шевченківського району та  інформація відділу внутрішніх справ про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району.

   Хочу сказати, що сьогодні, на контролі перебуває 15 програм:
   -   11 з яких було прийнято складом депутатів VІ скликання.

   У зв’язку із закінченням терміну дії, за звітний період, було знято з контролю 3 програми, а ті заходи, що стосуються збереження, розвитку галузей, профілактики та підтримки було внесено до відповідних розділів основної програми соціально-економічного розвитку району.

   Також, відповідні заходи увійшли до Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери на 2011-2013 роки.

   Проте, не можна судити про роботу ради лише за кількістю прийнятих рішень чи програм.

   Маю відзначити, що головний акцент зроблено не на відносній їхній кількості, а на тому, як здійснюється їхнє виконання районною державною адміністрацією та контроль за їхнім виконанням, депутатським корпусом ради.

   З цього приводу скажу, що всі питання, які виникають в процесі виконання рішень - постійно розглядаються на засіданнях сесій, комісій, Президії ради.

   Вся інформація доводиться до виконавців.
В основному це управління та відділи райдержадміністрації, представники яких постійно інформують депутатів про хід виконання прийнятих радою рішень.

   Всю свою роботу і я, і апарат ради намагаємося вести в конструктивізмі, взаємопорозумінні і спільності з виконавчою владою району – райдержадміністрацією, при взаємоповазі, відкритості та гласності з депутатами районної ради, як в період сесійної, так і позасесійної  діяльності.

   Відомо, що не всі питання можна вичерпно опрацювати в ході пленарних засідань, тому не менш насиченою, за цей період, була діяльність і всіх 5 постійних комісій ради, які за звітний провели 60 засідань, на яких розглядалися питання порядку денного сесій, виносилися свої профільні рішення, рекомендації, пропозиції, зауваження до проектів рішень.

   Апаратом районної ради, відповідно до діючого законодавства всі депутати завчасно повідомлялися про дату та час проведення засідань, комісій і сесій, в телефонному режимі та особисто.

   Розпорядження про скликання сесій постійно, у відповідні до законодавства терміни, оприлюднювались в газеті, на радіо та на офіційному сайті ради.
Всі прийнятті радою рішення, є чинними, - опротестувань прийнятих рішень за звітний період не було.

   Важливим чинником успішної роботи ради було порозуміння між усіма депутатами, незалежно від якої політичної сили вони виступають.
 
   Саме тому, для зваженої і плідної роботи, до складу Президії районної ради входять не тільки голови  постійних комісій, а й керівники фракцій в районній раді та голова райдержадміністрації.

   За звітний період відбулось 13 засідань Президії районної ради, на порядок денний яких виносилися питання щодо затвердження та формування порядку денного сесій, де обговорювалися спірні питання, знаходили компромісні рішення.

   Широке та відкрите обговорення в комісіях і на Президії – це інструмент для досягнення конструктивного діалогу між депутатами різних політичних сил, представлених в раді, а результат нашої діяльності на пленарних засіданнях, показав, що це є позитивний досвід, від якого не слід відмовлятись і в подальшому.

   Пройшовши обговорення в комісіях, врахувавши зауваження та пропозиції, -  на пленарному засіданні вже немає необхідності сперечатися, а прислухавшись одне до одного приймати рішення, які спрямовуються на визначення соціального і економічного розвитку району.
 

Шановні депутати та присутні.


   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - кожна рада району, а їх у нас: 15 сільських, 1 селищна та 1 районна - це окремий і незалежний орган місцевого самоврядування на відповідній території.

   Отже, для проведення спільної і злагодженої роботи органів місцевого самоврядування району, проводяться семінари-навчання для голів рад, секретарів та інших посадових осіб місцевого самоврядування.     

   Враховуючи те, що законодавство постійно змінюється, приймаються на державному рівні нові законодавчі та нормативно-правові документи, є постійна необхідність здійснювати такі навчання, надаючи юридичну та практичну допомогу, здійснювати дорадчі заходи по вирішенню того чи іншого питання в ході засідань Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування.

   Таку допомогу, в рамках укладеної угоди про співпрацю між районною радою та сільськими і селищною радами 7 грудня 2010 року, намагаємося надавати ми на рівні району апаратом ради та юридичними службами, дані семінари відбуваються не рідше 1 разу на місяць. За звітний період їх проведено 16.

   За звітний період проводились навчання у сфері застосування та виконання законів: про доступ до публічної інформації, про запобігання та боротьбу з корупцією, про вчинення нотаріальних дій, дій пов’язаних з реєстрацією актів громадського стану, про роботу з ветеранськими та громадськими організаціями та інше.

   Таку допомогу також надає і Асоціація органів місцевого самоврядування в Харківській області, членами якої є всі ради району.

   Хочу сказати, що впродовж  звітного періоду, Асоціацією було проведено ряд семінарів-навчання на які запрошувались і всі ради Шевченківського району.

   Окрім того, за ініціативою Асоціації органів місцевого самоврядування та рішенням сесії обласної ради вже другий рік поспіль проводиться обласний конкурс міні-проектів «Разом в майбутнє».

   Так в минулому році, до участі в цьому конкурсі надали свої              міні-проекти ініціативні групи громадян Безм’ятежненської, Великохутірської, Нижньобурлуцької, Новомиколаївської, Петрівської, Семенівської та Старовірівської сільських громад.

   За підсумками конкурсу, від Шевченківського району переможцем було визнано ініціативну групу громадян Нижньобурлуцької сільської ради з проектом «Сільський клуб».

   Даний проект було реалізовано на умовах співфінансування на загальну суму 24 тис. 500 грн., з яких 15 тис.грн. – це кошти обласного бюджету, 9 тис.грн. – це кошти місцевого бюджету Нижньобурлуцької сільської ради та 500 грн. – особисті кошти громадян, мешканців даної громади.

   В результаті реалізації даного проекту було здійснено ремонт клубної установи, розташованої в приміщенні сільської ради:
   - шляхом демонтажу стін, розширено саму клубну кімнату;
   - створено гримерну кімнату для артистів;
   - утеплено приміщення та дах;
   - замінено 4 віконних блоки та двері;
   - придбано та встановлено 4 конвектори для опалення установи;
   - придбано 20 стільців та звукопідсилючу апаратуру.

   Це все було зроблено в ході реалізації міні-проекту де виконавцями ремонтних робіт виступили самі мешканці.

   А під час відкриття клубної установи було отримано в подарунок ще і телевізор.

   Тобто, створено належні умови для роботи клубної установи та дозвільного проведення громадянами свого вільного часу.

   В теплому новому приміщенні творчою майстерністю займаються учасники художньої самодіяльності, проводяться дискотеки, збираються громадяни за шахами, шашками та доміно.

   Проте на цьому, можна сказати, проект не завершено, він продовжується уже за ініціативи самої місцевої громади та сільської ради.

   На цей рік заплановано придбати в клубну установу більярдний та тенісний столи.

   Так, можливо це і невелика подія для району, проте хід реалізації даного міні-проекту зміг, як-то кажуть, розшевелити самих громадян, залучити їх до вирішення однієї із існуючих проблем громади у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності.

   Хочу сказати, що «аутсайдери» минулорічного конкурсу міні-проектів «не склали ріки» після оголошення переможця.

   Можливо амбіційність, в цій ситуації вплинула на те, що вони все одно продовжили втілення задуманих планів, але вже з іншими партнерами складених проектів.

   Так ініціативна група громадян Великохутірської   сільської ради вже спільно зі СТОВ «Червоний партизан» розпочала ремонт Великохутірського будинку культури по ремонту даху та самого приміщення.

   Ініціативна група громадян с. Петрівка реалізувала міні-проект по встановленню дитячого майданчика спільно зі СТОВ «Харків-Агро 2000» при підтримці народного депутата України Остапчука Віктора Миколайовича.
Ініціативною групою с. Безм’ятежне також було розпочато реалізацію наміченого проекту з новими партнерами проекту – шефами Південної залізниці, СТОВ Безм’ятежне, Кравцівка Агро по заміні вікон у школі.

   Тобто, відбувся своєрідний поштовх залучення мешканців до спільного вирішення існуючої проблеми.

   Цього року до участі в обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє» надали свої пропозиції ініціативні групи громадян с. Шевченкове,               сіл Новомиколаївка, Семенівка, Старовірівка.

   За підсумками конкурсної комісії обласного конкурсу міні-проектів, засідання якої відбулося 31 березня,  переможцем від Шевченківського району визначено ініціативну групу мешканців села Семенівка з проектом «Освітлення території Семенівської сільської ради».

   Даний проект планується реалізувати в цьому році за умов співфінансування коштів обласного бюджету в сумі 47940 грн. та коштів місцевого бюджету в сумі 48360 грн. (всього 96300 грн.).

   Тож побажаємо разом вдачі ініціативній групі села Семенівка в меті успішної реалізації цього конкурсного проекту.

   Знову ж таки, ініціативними групами, що не отримали відповідного гранту, цього року, попри все, продовжується та проводиться робота по втіленню своїх задумів.

   Наприклад, Старовірівською сільською радою, в минулому році розпочато проект освітлення території села, на що з коштів місцевого бюджету та депутата районної ради Ісіченка В.Т. було спрямовано понад 30 тис.грн.

   Приблизно на таку ж суму даний проект буде продовжено і в цьому році.
Шевченківською селищною радою, спільно з районною державною адміністрацією та фондом «Соціальний рух Поваги» при підтримці народного депутата України Остапчука В.М. - розпочато підготовчі роботи по встановленню дитячого ігрового майданчика в Південній частині селища та спортивного майданчика з штучним покриттям на території Шевченківської ЗОШ №1.

   Як кажуть, не потрібно «опускати руки», а шукати нових партнерів по реалізації намічених задумів – і головне, при цьому, залучати саме мешканців населених пунктів.

   Нехай це буде особиста, лише 1 гривня, Іванова Івана Івановича, але це буде його особистий внесок у вирішення існуючої проблеми.

   Тоді і ставлення цього Івана Івановича вже до готового продукту на виході буде зовсім іншим.

   Для цього необхідно активізувати роз’яснювальну роботу проміж населення по створенню місцевих громадських організацій, співтовариств, тому що зараз дуже багато грантів та проектів фінансуються різноманітними фондами: вітчизняними, європейськими і американськими, які фінансують різноманітні проекти ініціаторами яких виступають саме громадяни та громадські організації на умовах співфінансування з різних джерел, враховуючи кошти місцевих громад і особисті внески громадян.

   В повноваженнях голови районної ради немає такого повноваження наказувати головам сільських рад, а тим паче депутатам районної ради.

   Я просто прошу вас, шановні колеги, активніше залучатися до цієї роз’яснювальної роботи.

   Якщо в минулому році, під час звіту, я говорив, що такий досвід є здебільшого в Західних областях України, то зараз вже необхідного досвіду набули і сусідні з нами райони.

   10, 20, а тим паче 50 тисяч гривень отриманих у якості гранта, аж ніяк не можуть бути зайвими жодній громаді для вирішення однієї із її проблем.

   Також мною і апаратом районної ради постійно надаються організаційні консультації та допомога під час проведення сільськими територіальними комісіями повторних, проміжних та позачергових виборів.

   Так після 31 жовтня 2010 року на території району відбулися повторні вибори депутатів Волоськобалаклійської, Петрівської та Петропільської сільських рад, проміжні вибори депутата Березівської сільської ради в 2011 році, позачергові вибори Борівського сільського голови, проміжні вибори депутата Борівської сільської ради.

   31 березня – відбулися проміжні вибори двох депутатів Березівської сільської ради, в цю неділю, 7 квітня, відбудуться також проміжні вибори двох депутатів Нижньобурлуцької сільської ради.

   У зв’язку з цим я хотів би подякувати членам сільських виборчих та дільничних комісій, які здійснюють підготовку та проведення повторних, проміжних та позачергових виборів, як то кажуть, на голому ентузіазмі. 

   Також слова подяки хочу висловити голові районної територіальної комісії, - Раїсі Максимівні Барибіній та всім членам цієї комісії, які з порозумінням, дисципліновано та відповідально, також на громадських засадах, виконують покладені на них законом обов’язки, без яких не відбуваються жодні місцеві вибори, про які я говорив.

   Як посадовою особою, мною, впродовж звітного періоду, проводився особистий прийом громадян.

   За 2012 рік на особистий прийом звернулося 153 громадянина.

   Із 153 звернень:    всі 153 первинні,
   серед них:             91 чоловік та 62 жінки,

          Серед заявників:   13 - учасників війни,
                                         21 - дитина війни
                                         27 - інвалідів війни,
                                         14 - учасників бойових дій,
                                         29 - ветеранів праці,
                                         5 - інвалідів ІІІ групи,
                                         3 - дітей-інвалідів,
                                         7 - одиноких матерів,
                                         4 - матері-героїні,
                                         9 - багатодітних сімей,
                                        11 - осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС,
                                        10 - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

   За соціальним станом із них:
                                        41 - пенсіонер
                                        9 - робітників
                                        17 - селян
                                        5 - працівників бюджетної сфери
                                        22 - безробітних,
                                        4 - державних службовців,
                                        3 - військовослужбовці,
                                        9 - підприємців,
                                        1 - служитель релігійної організації.

   За результатами даних звернень, із 153 - було вирішено 123 звернення, на 30 дано роз’яснення.

   У зверненнях було порушено такі питання:
   -    промислової політики, сільського господарства та земельних відносин – 58
   -    транспорту – 14
   -    податкової та цінової політики – 18
   -    соціального захисту – 11
   -    праці і зарплати – 9
   -    охорони здоров’я – 11
   -    комунального господарства – 7
   -    житлової політики – 3
   -    екології – 2
   -    законності – 2
   -    сім’ї, дітей та молоді – 5
   -    культури – 2
   -    освіти – 3
   -    інформаційної політики – 1
   -    діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – 7.

   Найбільше зі зверненнями зверталися особи поважного віку, здебільшого з питаннями соціального захисту, роботи комунального господарства, сільського господарства та земельних відносин, діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

   Тож я хочу подякувати працівникам управлінь, відділів, організацій, установ та закладів району, депутатам районної ради, голові райдержадміністрації, сільським головам, спільно з якими довелося в позитивному напрямку вирішувати порушені громадянами у своїх зверненнях питання.

   Також хочу подякувати представникам південної залізниці, які взяли своєрідне шефство над нашим районом, за допомогою яких не тільки в звітному періоді, а й сьогодні вдається вирішувати порушені громадянами питання.

   Така співпраця продовжується і спільними зусиллями ми рухаємося далі.
Хочу подякувати народному депутату України Віктору Миколайовичу Остапчуку за його підтримку у вирішенні порушених питань.

   А також тим депутатам районної ради, які з повагою і порозумінням ставляться до набутого ними 31 жовтня 2010 року статусу депутата місцевої ради і сумлінно виконують не тільки частини відповідного закону, - свої права, але і свої депутатські обов’язки та повноваження.

   Перш за все відвідування пленарних засідань сесій ради, за звітний період. На всіх засіданнях були присутні Бєлік О.П та Назарько В.О.

   Лише по одному пропуску мають депутати: Борисенко В.М., Гришин О.В.  Костюк Ю.В., Мусіяка М.І., Семененко Т.В.

   По два – у Гарячого В.І., Захарченко С.І., Мітракова  С.В., Севенко Г.П., Шульги В.І.

   По 3 пропуски в Бобруся С.І., Давиденко Т.В., Затули В.В., Збукар Є.В., Печериці Л.Т. 

   Всі інші депутати пропустили за звітний період від 4 до 7 пленарних засідань, депутат Бурикін – зовсім не був ні на жодному засіданні ради, тому на сьогоднішнє засідання винесено питання про складання його депутатських повноважень.

   Хочу сьогодні ще раз наголосити на тому, що  відповідно до частини 4 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
«Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано».

   Частина 5 цієї статті голосить:
«У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії та невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку…»

   Теж саме говориться і  статтях 18, 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

   Ми всі з вами живі  люди, я розумію, що існують і життєві обставини та поважні причини, але існують ще і телефони, як стаціонарні, так і мобільні по яким можна зв’язатися і зі мною, і з апаратом ради, щоб попередити про свою відсутність.
   Більшість депутатів цим відверто, скажу, нехтують.

   І якщо на пленарних засіданнях у нас не було випадків коли не було депутатського кворуму, то по участі депутатів в роботі комісій хотів би сказати, що за звітний період активність відвідування комісій депутатами знизилася.
   Навіть було 2 випадки коли не було кворуму комісій.

   У зв’язку з цим я ще раз хочу звернутися до вас, шановні депутати. Я розумію вашу зайнятість за основним місцем роботи, але відповідно до наведених вище законів, в день проведення як сесій ради, так і комісій ви звільняєтеся законом від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням заробітної плати.

   Звільняєтеся на повний робочий день.
   А засідання комісії чи сесії у нас проходять найбільше – це 2 години.
   Тому я запросив би всіх вас до толерантної співпраці на другий період нашої з вами каденції. 
 
   Хочеться також сказати і про те, що більшість депутатів постійно здійснюють прийом громадян не тільки в третю середу місяця, а і постійно на своїх робочих місцях, проте, хотілося б, щоб ви, шановні, все-таки б частіше бували б в сільських радах, де спільно б з особами місцевого самоврядування, з депутатами сільської ради, виконавчими комітетами, шукали б шляхи спільного вирішення місцевих проблем.

   Бо, саме в спільних зусиллях та діях можливе вирішення тієї чи іншої проблеми місцевого рівня.

   Хочу сказати і про те, що  районна рада постійно співпрацює з районною ветеранською організацією, спілками воїнів-інтернаціоналістів, «Союз Чорнобиль України», з засобами масової інформації.

   В засобах масової інформації постійно висвітлюються новини про основні заходи в районі та на територіях сільських рад.

   З редакторами районних засобів масової інформації проводиться спільна робота щодо інформованості населення про роботу представницької влади та органів місцевого самоврядування, щотижневими нарадами ми корегуємо та узгоджуємо спільну роботу редакцій та райради.

   Хотів би сьогодні також подякувати і депутату обласної ради Віктору Анатолійовичу Христоєву, який постійно опікується питаннями району та безпосередньо надає свою допомогу у проведенні всіх спортивних та фізкультурних заходів.
   Також дякую вам, шановні колеги депутати, апарату районної ради, сільським та селищному головам, керівникам установ, організацій та закладів району, начальникам управлінь та відділів райдержадміністрації за спільну співпрацю.

   Від імені громад району маю висловити особливу вдячність депутату обласної ради, голові адміністрації Віталію Володимировичу Лахну, як керівнику виконавчої влади району за плідну і компетентну співпрацю у вирішенні всіх питань нашої спільної роботи та за те що зроблено в нашому районі впродовж останніх трьох років, його заступникам, апарату райдержадміністрації, начальнику фінансового управління Левченко Т.І.

   Особливо хочу сказати слова вдячності жителям нашого району за довіру і підтримку.

   Шевченківська районна рада VІ скликання – це команда особистостей, здатна вирішувати питання соціального і економічного розвитку району, консолідовано працювати заради нашої Шевченківщини!
 

Шановні депутати!
 

   Разом з вами ми відпрацювали половину відведеної VІ скликанню каденції.
Я вдячний вам за порозуміння.

   Сьогодні я надав вам звіт про свою діяльність, як очільника представницького органу району.

   Хочу побажати всім вам здоров’я, щоб другу половину каденції ми разом з вами відпрацювали конструктивно та активно, не забуваючи про особисті депутатські прийоми та про ваші звіти, як депутатів, перед громадянами району.

   Щоб на завершення каденції нам не соромно було б перед тими, хто довірив всім нам обіймати мандат депутата Шевченківської районної ради Харківської області VІ скликання.
 

Дякую за увагу!
Переглядів: 1486
Дата публікації: 11:40 01.07.2018