home
23 квітня
Харківська Олена Григорівна
депутат районної ради

29 квітня
Проценко Наталія Борисівна 
депутат районної ради

         Календар України. Українське ділове мовлення

 

 

Програма занятості на період до 2017 року

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

на період до 2017 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   Програма зайнятості населення  Шевченківського району на період до 2017 року розроблена відповідно до статті 18 Закону України “Про зайнятість населення”, статті 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Прем'єр-міністра України від 18 січня 2013 року №1537/1/1-13 до рішення Ради регіонів від 25 грудня 2012 року, постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року», наказу Міністерства соціальної політики від 11 лютого 2013 року № 50 «Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року» та розпорядження голови Шевченківської районної державної адміністрації від 17 вересня 2013 року №313 «Про розроблення проекту Програми зайнятості населення Шевченківського району на період до 2017 року», виходячи з прогнозних показників економічного та соціального розвитку Харківської області на 2013 рік та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2017 року і відповідно до вимог Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 23 грудня 2010 року № 27-VI.
   Програму спрямовано на реалізацію положень Законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; актів Президента України, Кабінету Міністрів України, зокрема Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 1057, Міністерства соціальної політики України; Генеральної Угоди, Територіальної Угоди, галузевих угод тощо.
   Головна мета Програми – здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку праці.
   Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості.

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Шевченківського району за 2012 рік та 9 місяців 2013 року.

   Шевченківський район має три основні сектори економіки. До них відносяться:
   - підприємства добувної та переробної промисловості;
   - підприємства агропромислового комплексу;
   - господарюючі суб’єкти малого бізнесу у сфері послуг населенню, оптової та роздрібної торгівлі.

   На території району функціонує два  промислових підприємства:
   - ТОВ  ВКФ "Старк", яке спеціалізується на видобутку та збагаченні піску формувального;
   - СТОВ "Старовірівський птахокомплекс", яке виробляє та переробляє тваринницьку продукцію.
   Основними видами виробництва промислової продукції району є виробництво піску формувального, курячого м’яса, яєчного порошку, а також виробництво кормосуміші.
   У промисловій галузі за 2012 рік вироблено промислової продукції в діючих цінах на  загальну суму 89,0 млн. грн., що становить 100,3% виробленої промислової продукції за 2011 рік. За 9 місяців 2013 року вироблено промислової продукції на 84,6 млн. грн., що становить 147,6 % до відповідного періоду 2012 року.
   Протягом І півріччя 2012 року спостерігалось значне зниження виробництва продукції підприємством ТОВ ВКФ "Старк". Зниження відбулося у зв’язку із прийняттям товариством рішення про розподіл  технологічного процессу ведення гірничих робіт між ТОВ ВКФ "Старк" та ПП "Оліс" з 1 січня 2012 року. У зв’язку з тим, що ПП"Оліс" не відноситься до промислових підприємств, обсяги виробленої даним підприємством продукції не враховуються до обсягів виробленої промислової продукції на території району. Протягом 2013 року критичних зменшень обсягів промислового виробництва не спостерігається. Так, станом на 01.10.2013 року, підприємством вироблено продукції на  загальну суму 83,2 млн. грн., що становить 147,2 % до відповідного періоду минулого року.
   За 2012 рік підприємством СТОВ "Старовірівський птахокомплекс" були  значно знижені обсяги виробництва промислової продукції у порівнянні з 2011 роком. Загалом обсяг промислового виробництва даного підприємства за 2012 рік склав 1,1 млн. грн.,  протягом 9 місяців 2013 року цей показник  склав 1,4 млн. грн., що відповідає 175,6 % до показника відповідного періоду минулого року.
   За рахунок коштів НАК «Нафтогаз України» завершено газифікацію села Аркадівка. Загальна вартість робіт склала 20791,6 тис. грн. У 2012 році було профінансовано НАК «Нафтогаз України» кошти в сумі 8,5 млн. грн., які освоєно Арадівською сільською. Газопровід введено в експлуатацію. Поряд із цим виготовлено документацію на 81 домоволодіння для підключення їх до газових мереж, з яких 36 домоволодінь вже підключено до мережі газопостачання.
   Станом на 1 липня 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у Шевченківському районі становив 1171,0 тис. $ США, що складає 55,5 $ на одну особу населення.
Приросту прямих інвестицій у січні–червні 2013р. не було, як і за аналогічний період минулого року.
   За 2012 рік введено в експлуатацію 4 житлових будинки індивідуальних забудовників загальною площею 225 м². Протягом 2013 року введено в експлуатацію 3 житлових будинки загальною площею 228,1 м². Зовнішньоекономічну діяльність в районі провадить підприємство ТОВ ВКФ "Старк". В 2012 році обсяг експортних операцій даного підприємства склав 6997,9 тис. $ США.
   У 2012 році у зв’язку із несприятливими погодно-кліматичними умовами, які спричинили загибель озимих культур, валової продукції сільського господарства у порівняних цінах 2010 року було вироблено на суму 321,4 млн. грн. У 2013 році в аграрному секторі по Шевченківському району одержано 91,9 тис. тон зерна ранніх зернових і зернобобових культур, що на 16,5 тис. тонн більше минулорічних показників, в тому числі озимої пшениці – 62,6 тис. тонн проти 40,4 тис. тонн в минулому році, що більше на 22,6 тис. тонн, та ячменю – 26,2 тис. тонн проти 30,8 тис. тонн минулорічних показників.
   Урожайність ранніх зернових і зернобобових культур у 2013 році складає 30,6 цн/га, що в 1,1 рази більше ніж у минулому році (27,3 цн/га.).
   В господарствах району утримується 4203 голів ВРХ, в тому числі корів 1734 голів, свиней 1003 голів, овець – 384 голів і птиці 214141 голів. За 9 місяців  поточного року в цілому по району поголів’я ВРХ збільшено на 214 голів (5%). Вироблено м’яса 444,5 тонни, що на 5,7 тонн або на 1% більше минулого року, реалізовано 206 тонн, що на 45,3 тонни (28%) більше минулого року.
   За 9 місяців 2013 року по всіх категоріях господарств вироблено валової продукції в постійних цінах 2010 року на суму 252,9 млн. грн., що становить 94,3 % до рівня попереднього року.
Господарствами району постійно проводиться оновлення сільськогосподарської техніки. Так, за 9 місяців 2013 року придбано 147 одиниць техніки на загальну суму 33016,17 тис. грн., що у 2 рази більше ніж за аналогічний період минулого року, в якому господарствами було придбано 73 одиниці техніки на суму 16007,13 тис. грн..
   В комерційних банках області відкрито кредитних ліній та отримано кредитів на суму 46,3 млн. грн., що складає 100 % до потреби, в тому числі короткострокових 30,3 млн. грн., середньострокових 16,0 млн. грн. В порівнянні з минулим роком у 2013 році отримано банківських кредитів на 31,1 млн. грн. більше або в три рази.
   З початку року за Державними програмами сільгосптоваровиробниками отримано підтримки на суму 1340,0 тис. грн., що на 463,2 тис. грн. більше в порівнянні з попереднім роком.
За 9 місяців 2013 року реалізовано сільськогосподарської продукції на загальну суму 137,5 млн. грн., що становить 109,4 % показників минулого року.
   Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості в сільгосппідприємствах району за 9 місяців поточного року становить 2548,13 грн., що на 9,3 % більше від відповідного періоду минулого року.
   Чисельність наявного населення в районі станом на 01.01.2013 року становила 21,0 тис. осіб, що на 0,2 тис. осіб або на 0,9% менше у порівнянні із 2011 роком.
   Малий бізнес є особливим сектором економіки району, розвиток якого сприяє вирішенню найважливіших завдань соціально – економічного розвитку, зокрема, формуванню конкурентного середовища, насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості населення тощо.
   Станом на 01.10.2013 року в районі діє 62 малих підприємства. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 01.01.2013 року  становила  637 осіб, та станом на 01.10.2013 року їх кількість збільшилася до 664 осіб, що на 4,0 ¬¬% більше ніж за попередній період 2012 року. Усього в сфері малого бізнесу станом на 01.10.2013 року працює 1590 осіб, що складає 18,4 % від зайнятого населення району.
   У всіх сферах економічної діяльності протягом 2012 року було зайнято близько 7,8 тис. осіб, або 52,0% від чисельності трудових ресурсів. Станом на 01.10.2013 року чисельність зайнятого населення в усіх сферах економічної діяльності району збільшилася до 8,1 тис. осіб.
Найбільша частина населення зайнята в таких видах економічної діяльності, як сільське господарство, державне управління та бюджетна сфера, промисловість та торгівля.
   Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості на початок 2012 року становила 656 чол. (з них:  жінки – 269 чол., молодь до 35 років 216 чол., інваліди – 2 чол.). На початок 2013 року цей показник зменшився до 592 осіб (з них: жінки – 240 чол., молодь до 35 років – 217 чол., інваліди – 3 чоловіка). Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.10.2013 року склала 390 осіб, з них: жінки – 232 особи, молодь до 35 років – 138 осіб та інваліди – 2 особи.
   Абсолютна кількість незайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на  обліку в центрі зайнятості за січень - грудень 2012 року склала  2362 чол., що відповідає 94,5%  показника Програми зайнятості населення (2500). За 9 місяців 2013 року цей показник зменшився до 1785 осіб, що становить 72,9% передбаченого Програмою показника.
   Працевлаштовано протягом 2012 року 1266 осіб, що становить 120,6% виконання показника Програми зайнятості населення Шевченківського району на 2012-2013 роки (1050 осіб) та на 7,7% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. За січень – вересень 2013 року цей показник склав 1076 осіб, що в порівнянні із відповідним періодом минулого року менше на 20 осіб (1096) та становить 96,9% до доведеного показника Програми зайнятості на 2013 рік.
   Рівень безробіття по району на 1 січня 2013 року становить 4,54%, що на 0,61% менше ніж в минулому році (на 01.01.2012р.- 5,15%).
   За рахунок усіх джерел фінансування протягом 2012 року створено 385 робочих місць (юридичними особами – 152 р.м. та фізичними особами – 233 р.м.),  що зумовило виконання показника Програми на 111,6% (345 робочих місць). За 9 місяців 2013 року по району створено 196 робочих місць, з них 34 юридичними особами та 162 фізичними-особами підприємцями, що зумовило виконання показника Програми зайнятості населення Шевченківського району на 2013 рік на 56,0% (350 робочих місць).    За відповідний період 2013 року надано одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 17 особам. Протягом 2012 року  надано одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 7 особам, що становить 100% до затвердженого показника Програми.
   З метою запобігання поширенню проявів нелегальної зайнятості, “тінізації” доходів та з метою формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу протягом 2012 року проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед 453 суб’єктів підприємницької діяльності щодо необхідності виконання вимог трудового законодавства та серед населення щодо переваг офіційної зайнятості. Районним центром зайнятості організовано та проведено: 5 семінарів з роботодавцями на тему “Легалізація робочих місць - соціальний захист Ваших працівників”, на яких були присутні 65 представників роботодавців; 10 семінарів для безробітних на тему “Легалізація робочих місць – Ваш соціальний захист”, в яких взяли участь 82 безробітних. На семінарах розглядалися питання переваг офіційної зайнятості,  легалізації робочих місць та доходів. За відповідний період встановлено 6 фактів неофіційних трудових відносин, 6 робочих місць легалізовано.
   Протягом січня – вересня 2013 року проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед 327 фізичних осіб - підприємців району, щодо необхідності виконання вимог трудового законодавства та серед населення щодо переваг офіційної зайнятості. Районним центром зайнятості організовано та проведено 9 семінарів для безробітних на тему “Легалізація робочих місць – Ваш соціальний захист”, в якому взяли участь 81 особа та 3 семінари для роботодавців, в якому взяли участь 24 особи. На семінарах розглядалися питання переваг офіційної зайнятості, легалізації робочих місць та доходів.
   За відповідний період виявлено 4 роботодавців, які використовували найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин, як результат, станом на 01.10.2013 року,  5 робочих місць легалізовано.
   Протягом 2012 – 2013 років активно застосовується такий вид  зайнятості населення, як оплачувані громадські  роботи.
   Створення тимчасових робочих місць на цих роботах, при гострому дефіциті постійної роботи, дозволяє знизити соціальну напругу в районі, а багатьом безробітним  отримати додаткову матеріальну підтримку.
   Всього до участі в оплачуваних громадських роботах за 2012 рік залучено 561  безробітного, що становить 101,1% до завдань Програми. За січень – вересень поточного року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 421 особу, що становить 80,2% до завдань Програми на 2013 рік (525 осіб).
   Протягом 2012 року на оплачувані громадські роботи витрачено 540,5 тис.грн. (в т.ч. за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок  безробіття - 373,5 тис.грн., за рахунок підприємств, установ та організацій – 141,6 тис.грн., та 25,4 тис.грн. – за рахунок місцевого бюджету).
   За січень – вересень 2013 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру витрачено 122,0 тис. грн.( пропорційно рівними частинами по 61,0 тис. грн. за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів).
   Однією з основних складових реальних грошових доходів населення нашого району та привабливості робочих місць є заробітна плата.
   За січень – грудень 2012 року середньомісячний розмір заробітної плати штатного працівника збільшився на 16,5%, порівняно із відповідним періодом минулого року (2083 грн.) і склав 2425 грн. або 88,1% до середнього рівня заробітної плати по регіону. Середньомісячний розмір заробітної плати штатного працівника по району за січень - вересень 2013 року становить 2669грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 14,9% (за січень – вересень 2012 р. – 2323 грн.), відповідає 232,7% прожиткового мінімуму для працездатної особи (1147 грн.) і становить 90,8% до середнього рівня по області (2938 грн.).
   Станом на 1 січня 2013 року, згідно статистичних даних, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району становла 15,5 тис.грн. Це заборгованість по заробітній платі працівникам філії “Шевченківський райавтодор” дочірнього підприємства Харківський облавтодор ВАТ ДАК “Автомобільні дороги України”.
   Станом на 1 жовтня 2013 року, згідно статистичних даних, заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.
За оперативними даними заборгованості із заробітної плати перед працівниками закладів та установ бюджетної сфери немає.
   Протягом 2012 року, з метою сприяння професійній підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, здійснили підвищення професійного рівня 321 безробітний, що становить 116,7% показника    Програми зайнятості населення Шевченківського району на 2012-2013 рр. (275 осіб). За січень – вересень 2013 року 264 безробітних здійснили підвищення професійного рівня, що становить 94,6% до показника Програми на 2013 рік.
   Протягом 2012 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 23 особи з обмеженими фізичними можливостями, що на 4 особи менше, ніж за аналогічний період 2011 року. З числа інвалідів працевлаштовано 16 осіб, що становить 123,1% до  програмного завдання на 2012 рік. За січень – вересень 2013 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 22 особи з обмеженими фізичними можливостями, працевлаштовано за відповідний період 17 осіб.
   Протягом 2012 року районним центром зайнятості, профорієнтаційними послугами охоплено 5637 осіб, з них 3315 осіб – це зайняте населення. Організовано та проведено 41 профорієнтаційний семінар для учнівської молоді  з питань вибору професії, на яких робився акцент на вибір майбутньої професії. Протягом січня – вересня 2013 року профорієнтаційними послугами охоплено 3673 особи, з яких 2143 особи  - це зайняте населення.
   Поряд із цим протягом січня – вересня 2013 року видано 26 ваучерів особам, старшим 45 років, для перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності та компенсовано фактичних витрат по єдиному соціальному внеску за створення нових робочих місць 17 роботодавцям.

          II. Основні тенденції  соціально-економічного розвитку району та розвитку ринку праці.

   Основні тенденції соціально-економічного розвитку району У 2013–2017 роках в районі прогнозується:

   1. Зміцнення промислового потенціалу  та нарощування обсягів промислового виробництва шляхом:
   - сприяння ефективній роботі всіх підприємств районну, недопущення збитковості підприємств;
   - сприяння нарощуванню експортно – імпортних операцій промисловим підприємством ТОВ ВКФ «Старк»;
   - сприяння залученню інвестицій  в економіку району, очікувано обсяг інвестицій  складе в 2014 році 5,5 млн.грн. за умови отримання державних субвенцій на проведення ремонтних робіт та фінансування об’єктів будівництва.

   2. Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств шляхом:
   - створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських та фермерських господарств, розробка заходів підтримки створення сільськогосподарських формувань та підприємств, які обслуговують процес ринкового товарообміну;
   - сприяння зростанню прибутковості та ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств;
   - сприяння збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції на 2-5% щорічно.
Прогнозується подальше зростання доходів, перш за все заробітної плати. Протягом наступних років рівень заробітної плати найманих працівників збільшуватиметься щорічно на 9 %.
   Головною метою розвитку ринку праці у 2013–2017 роках є реалізація активної політики зайнятості, забезпечення соціального захисту населення від безробіття, розширення сфери застосування праці, посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних.
   Переваги в наданні соціальних послуг матимуть особи, які потребують додаткових соціальних гарантій та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці: особи з обмеженою працездатністю, молодь, жінки, мешканці сільської місцевості тощо.

   Основні пріоритетні напрями діяльності, що будуть направлені на забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення від безробіття:
   - зменшення чисельності працівників, звільнених з причин плинності кадрів завдяки збільшенню рівня середньомісячної заробітної плати та покращенню умов праці на підприємствах;
   - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями та   найманими працівниками щодо переваг легальної зайнятості, зменшення чисельності працівників, які працюють без оформлення згідно з трудовим законодавством;
стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом надання компенсації в розмірі щомісячного єдиного внеску за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки;
   - ведення адресної роботи з роботодавцями з метою формування банку вакансій та забезпечення їх заповнення;
   - сприяння керівникам підприємств, на яких можуть бути вивільнені   працівники, в питаннях їх подальшого працевлаштування та надання профорієнтаційних  послуг;
   - надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності  безробітним зокрема мешканцями сільської місцевості, з метою відродження сільськогосподарського виробництва;
   - забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру суспільно корисного спрямування для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, забезпечення їх фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами;
   - видача ваучерів особам, які старше 45 років, для перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;
   - забезпечення укомплектування вакансій, адресного та індивідуального підходу щодо надання послуг клієнтам служби зайнятості, що сприятиме працевлаштуванню безробітних у максимально стислі терміни і, насамперед, соціально-незахищених верств населення, осіб з інвалідністю, та забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем;
   - сприяння підготовці кадрів відповідно до потреб економіки та ринку праці;
   - здійснення професійного навчання безробітних, першочергово осіб, які не мають професій, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та осіб з інвалідністю, з урахуванням потреб району;
   - забезпечення організації підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями;
   - проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності;
   - реалізація діючих механізмів надання молоді, насамперед випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, першого робочого місця;
   - створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків;
   - забезпечення захисту прав працівників.

Прогноз стану зайнятості та розвитку ринку праці

   Ураховуючи наявні тенденції розвитку ринку праці та перспективи економічного і соціального розвитку регіону, прогнозується, що у 2013–2017 роках пріоритетами діяльності будуть: сприяння ефективній зайнятості населення шляхом реалізації активних програм на ринку праці, у тому числі стимулювання роботодавців до створення робочих місць, реформування системи професійного перенавчання і підвищення кваліфікації безробітних, повернення безробітних громадян до продуктивної зайнятості, забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприятиме гармонізації попиту та пропозиції робочої сили, відродженню робітничих професій, забезпечення партнерських стосунків у вирішенні питань зайнятості населення з соціальними партнерами регіону.
   Передбачається охопити профорієнтаційними послугами випускників загальноосвітніх навчальних закладів, вивільнених працівників, інші категорії населення. З цією метою проводитимуться тематичні семінари для молоді, семінари з техніки самостійного пошуку роботи, з орієнтації на підприємницьку діяльність, презентації професій, інші масові заходи.
Для якісного задоволення потреб роботодавців у робочій силі центром зайнятості будуть    організовані семінари, «круглі столи», «Дні роботодавців», ярмарки вакансій, міні-ярмарки вакансій, цільові ярмарки вакансій за окремими професіями безпосередньо на підприємствах.
Інформування населення про реальний попит на відповідних працівників та реальні умови праці і заробітної плати здійснюватиметься при індивідуальному обслуговуванні шукачів роботи, в ході масових заходів, через засоби масової інформації, зокрема інтернет - ресурси. Це сприятиме покращенню ситуації на регіональному ринку праці, дозволить підвищити оперативність надання соціальних послуг, скоротити термін підбору роботи та період укомплектування вакансій.
   Пріоритетність у наданні соціальних послуг матимуть особи, які потребують додаткових соціальних гарантій та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. Особлива увага буде приділена особам з обмеженою працездатністю, молоді, мешканцям сільської місцевості.

Очікувані результати реалізації заходів Програми

   Зросте чисельність зайнятого населення віком 15–70 років з 7,8 тис. осіб у 2012 році до 8,2 тис. осіб у 2017 році;

   зменшиться чисельність безробітних, що перебуватимуть на обліку в службі зайнятості та отримуватимуть послуги із 2362 осіб у 2012 році до 2200 осіб у 2017 році;
   щороку протягом 2013–2017 років прогнозується організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації майже для 300 безробітних;
   розширяться напрями професійного навчання безробітних, у тому числі за конкретними замовленнями роботодавців безпосередньо на виробництві за індивідуальною формою та через стажування на підприємствах, в установах та організаціях;
   збільшиться кількість підприємств, установ та організацій, що будуть залучені до професійного навчання безробітних безпосередньо на робочому місці;
   забезпечуватиметься працевлаштування на громадські та інші роботи тимчасового характеру пропорційно за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів місцевих бюджетів та роботодавців щорічно не менше як 315 осіб;
   надаватиметься одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності щорічно для 21 особи;
   профорієнтаційними заходами буде охоплюватися понад 90,0 % незайнятого населення, яке звернеться за послугами до служби зайнятості;
   підвищиться конкурентоспроможність безробітних громадян віком старше 45 років на регіональному ринку праці шляхом отримання ваучерів для проходження перепідготовки або    підвищення кваліфікації за професіями;
   зменшиться середній термін пошуку роботи;
   скоротиться термін перебування у стані безробіття, при цьому особлива увага приділятиметься    особам, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

   Головними напрямами вирішення проблем зайнятості населення у 2013–2017 роках будуть:

   Підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в розв'язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів;    підвищення результативності їх співпраці з роботодавцями;
   підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;
   забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;
   удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями;
   удосконалення організації професійного навчання безробітних, яке б відповідало сучасним вимогам ринку праці;
   підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці у пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування за кожну особу;
   підвищення ефективності надання послуг роботодавцям, активне сприяння у розв'язанні їх кадрових проблем шляхом надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом з числа безробітних громадян.

   Завдання Програми реалізуватимуться шляхом:

   інвестиційно-інноваційного розвитку економіки району;
   подальшого впровадження кластерної моделі розвитку;
   створення умов розвитку ринкового середовища, підтримки малого і середнього підприємництва;
   продовження модернізації інфраструктури району.


Контроль за реалізацією Програми

   Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься районною радою. Відповідальною за виконання Програми є Шевченківська районна державна адміністрація.
   У реалізації Програми зайнятості беруть участь структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми місцевих рад, районний центр зайнятості у взаємодії з об’єднанням роботодавців та районними  профспілковими комітетами.
   Координацію роботи з виконання Програми здійснюватиме управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.
   Про стан виконання напрямів і заходів Програми виконавці інформуватимуть Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації щороку до 20 січня.
Інформацію щодо виконання основних заходів Прогрbr /ами управління соціального захисту райдержадміністрації надаватиме голові районної державної адміністрації щороку до 1 лютого.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року
Найменування напряму (заходу)
Виконавці
 
Строк
 виконання
Джерело
фінансування
1
2
3
 
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
1.1. Надавати інформаційно-правову підтримку економічно активному населенню, у тому числі безробітним, в організації та проведенні підприємницької діяльності.
Районний центр зайнятості,
відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
1.2. Забезпечити реалізацію Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва у пріоритетних галузях економіки.
Управління пенсійного Фонду України в Шевченківському районі,
районний центр зайнятості
2014-2017
 
1.3. Проводити роз’яснювальну роботу з питань стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць за різними видами економічної діяльності, надання компенсації єдиного соціального внеску.
Районний центр зайнятості,
управління пенсійного Фонду України в Шевченківському районі,
відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 
2014-2017
 
1.4.  Забезпечити створення умов для організації й проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Підприємства, організації та установи,
районний центр зайнятості,
сільські та селищна ради
2014-2017
Місцевий бюджет, роботодавці,
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
1.5. Для забезпечення  легалізації робочих місць, соціального захисту найманих працівників посилити контроль за недопущенням випадків використання без належного оформлення трудових відносин.
Районна комісія з легалізації робочих місць,
Шевченківське відділення Куп’янської ОДПІ,
районний центр зайнятості,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
1.6.Надання всебічної допомоги сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам шляхом задоволення потреб сільськогосподарських виробників у робочій силі з числа безробітних.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
районний центр зайнятості
2014-2017
 
1.7.Надання рекомендацій роботодавцям щодо включення положень про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав на працю при укладанні колективних договорів.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
1.8.Сприяння проведенню стажування студентів.
Районний центр зайнятості
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення
2.1. Сприяти роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві.
Районний центр зайнятості
Підприємства, організації та установи
2014-2017
 
2.2. Забезпечити організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних (зокрема, навчання за інтегрованими професіями) та сприяння щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.
Районний центр зайнятості
Шевченківський професійно аграрний ліцей
2014-2017
 
2.3. Забезпечити профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних згідно з потребами ринку праці регіону.
Районний центр зайнятості
Шевченківський професійно аграрний ліцей
Роботодавці 
2014-2017
 
2.4. Сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років шляхом видачі ваучерів.
Районний центр зайнятості 
2014-2017
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2.5.Проводити профорієнтаційні заходи для молоді, з метою підвищення мотивації до оволодіння робітничими професіями, формування професійних намірів і побудови професійної кар’єри:
- проводити для учнів загальноосвітніх шкіл групові профінформаційні семінари, професіографічні екскурсії;
- організовувати для випускників шкіл Дні відкритих дверей навчальних закладів, центру зайнятості;
- проводити презентації робітничих професій із залученням представників професійно-технічних навчальних закладів.
Районний центр зайнятості,
відділ освіти райдержадміністрації,
Шевченківський професійно аграрний ліцей
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації
2014-2017
 
2.6. Інформувати молодь про перспективи  працевлаштування.
Районний центр зайнятості,
Роботодавці 
2014-2017
 
2.7. Проводити моніторинг  стану професійного навчання кадрів на виробництві підприємств, установ та організацій району з метою розповсюдження позитивного досвіду роботи  із цього напрямку.
Підприємства, установи та організації району,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції
3.1. У місцевих ЗМІ надавати інформацію  і роз’яснення, спрямовані на попередження нерегульованої міграції, торгівлі людьми.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації,
районний центр зайнятості
2014-2017
 
3.2. Проводити семінари з безробітними, що перебувають на обліку, щодо питань трудової міграції та протидії торгівлі людьми.
Районний центр зайнятості,
центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
3.3. Сприяти реалізації механізму застосування праці іноземців в Україні з метою style=96 style= запобігання їх нелегальній зайнятості. Проводити семінари з керівниками і спеціалістами кадрових служб з питань використання праці іноземців.
Районний центр зайнятості
 
2014-2017
 
3.4.Забезпечення інформування населення про стан ринку праці.
Районний центр зайнятості,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
3.5.Забезпечення взаємодії з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання населення та укомплектування вільних робочих місць.
Районний центр зайнятості,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2014-2017
 
4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
4.1. Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:
- проводити тематичні семінари для цільових груп населення,  із залученням соціальних партнерів;
- надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації.
Районний центр зайнятості,
Відділ освіти райдержадміністрації,
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
2014-2017
 
4.2. Надавати консультації людям з особливими фізичними можливостями з питань працевлаштування, профпідготовки та перепідготовки.
Районний центр зайнятості,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
2014-2017
 
4.3. Проводити ярмарки вакансій для громадян, які потребують соціального захисту.
Районний центр зайнятості,
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
2014-2017
 
4.4. Інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації про наявність вільних робочих місць для працевлаштування людей з особливими фізичними потребами.
Районний центр зайнятості,
підприємства, установи, організації  району
2014-2017
 
4.5.Забезпечити надання професійно орієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.
Районний центр зайнятості
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2014-2017
 
4.6.Стимулювати роботодавців до працевлаштування на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед молоді, та людей з обмеженими фізичними можливостями.
Районний центр зайнятості,
Центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді
управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 
2014-2017
 
4.7.Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів педагогічного та медичного профілів в селах і селищі із виплатою одноразової адресної грошової допомоги відповідно до вимог чинного законодавства України
Відділ освіти райдержадміністрації,
Шевченківський професійний аграрний ліцей,
центральна районна лікарня,
районний центр зайнятості
 
 

Додатки до програми:

Додаток 1 Основні показники ринку праці
Додаток 2 Профпідготовка та використання робочої сили
Додаток 3 Працевлаштування на нові робочі місця
Додаток 4 Надання соціальних послуг
Додаток 5 Показники сприяння зайнятості інвалідів

 
 
 
Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Шевченківської районної ради!
Інформаційна відкритість – головний принцип, яким ми керуємося в своїй роботі, тому вважаю за честь запросити Вас на сайт і ознайомитися з діяльністю районної ради та перспективами розвитку на майбутнє.
Наш сайт допоможе краще пізнавати наш чудовий край, знайомитися з доробками наших талановитих аматорів, слідкувати разом з нами за подіями, які відбуваються в районі.
Сподіваюсь на тісну співпрацю, шановні депутати всіх рівнів, жителі та гості нашого району. Буду вдячною кожному мешканцю нашого району за надання цікавого матеріалу, що стосується як історії, так і розвитку нашого району.

З повагою

Голова Шевченківської районної ради Н. Онищенко