home
 
 
 

 

Старк

      Історія розвитку Старовірівського кар'єру нараховує більше семидесяти років. За роки роботи налагоджені тісні економічні зв'язки з багатьма підприємствами скляної,  ливарної, металургійної, машинобудівної, фарфоро-фаянсової, будівельної та інших галузей промисловості, як України, так і зарубіжжя.
      ТОВ ВКФ "Старк" розробляє Вишнівське родовище пісків, розташоване на Сході України в Харківській області. Виробничі потужності підприємства по видобутку пісків становлять більше одного мільйона тонн на рік. Забезпеченість запасами на більш як п'ятдесят років. Спосіб розробки – відкритий. У сухому вибої пісок відпрацьовується екскаваторами з подальшим збагаченням та навантаженням у попередньо очищені та вимиті залізничні вагони, а також на збагачувальні ділянки для його збагачення з подальшим одержанням піску з необхідним змістом окису заліза (Fe2O3) і глинистої складової.    
      Завдяки використанню сучасних технологій на підприємстві створений потужний гірничо-збагачувальний комплекс. У результаті постійного вдосконалювання професійного рівня фахівців колективу, підприємству вдалося досягти чималих успіхів в освоєнні нових ринків збуту й підвищенні якості продукції.
ТОВ ВКФ "Старк" вперше на території СНД удалося освоїти виробництво кварцу меленого пилоподібного марки "А", що є продуктом подрібнення сухого збагаченого кварцового піску з мінімальним вмістом шкідливих домішок (Fe, Fe2O3, Al2O3) і високими показниками по тонині помелу, що є одним із найважливіших якісних показників сировини.
     В 2004 році була запущена лінія по збагаченню кварцових пісків шляхом багаторазового відмивання шкідливих домішок (Fe2O3), після чого в 2008 році вона була модернізована шляхом впровадження сучасного англійського обладнання, яке дає можливість максимально підвищити якість виготовленої продукції. Технологія у своєму роді є унікальною, і увібрала в себе більшу частину позитивного досвіду конструкторської думки, у частині процесів збагачення корисних копалин. Не варто заглиблюватися в деталі даної технології, але має сенс звернути увагу на те, що сам процес складається із чотирьох ступенів. Відповідно й результати лабораторних досліджень відмитого піску говорять самі за себе. Завдяки унікальній технології збагачення, сьогодні підприємство можемо запропонувати кварцові піски з показниками які відповідають маркам: ПК-020-З, ПК-030-З, ПК-040-З, ПК-050-З, ПК-070-З згідно ДСТУ Б В.2.7-131:2007.
        Продукція ТОВ ВКФ "Старк" підготовлена до прямого застосування в технологічному процесі скловаріння, має оптимальні показники якісних характеристик і фракційний склад у сполученні з мінімальним вмістом вологи. Принципово новий вид сировини, який використовується для готування якісної шихти в скловарінні дозволяє споживачеві істотно скоротити використання енергоносіїв, у першу чергу, природного газу.
        Досвід поставок із початку 2005 року кварцових пісків на склоробні заводи показав на практиці високі позитивні результати, і виявив додаткові переваги перед сировиною інших виробників кварцових пісків. Зокрема, середня вологість пісків, що поставляються, 4% (удвічі менше ніж у сировині інших постачальників – 7-8%), дає значну економію при сушінні сировини й не треба платити за "воду, що поставляється", що особливо відчутно при значних обсягах поставок.
        Інша переважна особливість сировини підприємства – відсутність дрібної (пилоподібної) фракції 0,1 і 0,063 мм., що у свою чергу дає економію сировини при сушінні (пісок не "вилітає в трубу"), і позитивно позначається при процесі скловаріння (відсутнє запилювання шихти). 
        Наступною перевагою сировини ТОВ ВКФ "Старк" є оптимальний гранулометричний склад зерна. Основною фракцією даних пісків є зерна розміром від 0,315 до 0,16 мм – 99,3%, основний розмір 0,205-0,310 мм. становить 85,2%, при цьому середній розмір зерна 0,26 мм.
        Таким чином, збагачені кварцові піски Вишнівського родовища по своїх стабільних хімічно-фізичних властивостях і однорідному зерновому складі, забезпечують однорідність скломаси, дають найкращі результати відносно провару, що надзвичайно сприятливо для застосування даного піску в скловарінні.
Немаловажний фактор – це організація поставок. "Чистота вагона!" І ця проблема вирішена. Створено новий комплекс по очищенню й миттю залізничних вагонів, що відповідає всім сучасним вимогам. Виключено будь-яке попадання домішок, видимих неозброєним оком. І з визначенням ваги відправлень усе в порядку! Кожний вагон проходить через ваговий термінал, де з точністю до 50 кг. визначається вага навантаженої продукції.Підприємство має власну фізико-хімічну лабораторію, оснащену всім сучасним необхідним обладнанням. Фахівці лабораторії проводять ретельний контроль якості піску, що добувається, продукції що поставляється та контролюють ведення технологічних процесів збагачення піску. У перспективі підприємства – довести технологію по збагаченню кварцового піску до випуску марки ООВС-015 і вище.
Один з напрямків діяльності компанії – виробництво формувальних пісків: кварцових, пісних та жирних відповідно до ГОСТу 2138-91.
Кварцові піски проходять стадію збагачення для можливості задоволення різних потреб споживачів: зі вмістом SiO2 від 99,6 % до 98,0 % та вмістом глинистої складової від 0,1 % до 2,0 %, інакше кажучи, випускаються всі п'ять груп кварцових пісків (1К, 2К, 3К, 4К і 5К) із середнім розміром зерна від 0,20 до 0,25 міліметрів.
Пісні й жирні піски видобуваються методом селективної виїмки. Унікальність родовища, цілком нові технології видобутку, впровадження у виробництво сучасного устаткування дозволило виробляти піски із глинистою складовою від 2 % до 20 % марок 1Т, 2Т, 3Т і Ж.
З 2000 року налагоджена технологічна схема збагачення кварцового піску, що містить у собі, дезінтеграцію, знешламлювання, сушіння й фракціонування, що дає можливість його застосування у виробництві без додаткової обробки.
Принципи за якими працює ТОВ ВКФ "Старк":
• Орієнтація на споживача
• Стабільна якість
• Гнучка цінова політика
Подробнее на сайте  www.stark.com.ua

 
 
Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Шевченківської районної ради!
Інформаційна відкритість – головний принцип, яким ми керуємося в своїй роботі, тому вважаю за честь запросити Вас на сайт і ознайомитися з діяльністю районної ради та перспективами розвитку на майбутнє.
Наш сайт допоможе краще пізнавати наш чудовий край, знайомитися з доробками наших талановитих аматорів, слідкувати разом з нами за подіями, які відбуваються в районі.
Сподіваюсь на тісну співпрацю, шановні депутати всіх рівнів, жителі та гості нашого району. Буду вдячною кожному мешканцю нашого району за надання цікавого матеріалу, що стосується як історії, так і розвитку нашого району.

З повагою

Голова Шевченківської районної ради Н. Онищенко