home
23 квітня
Харківська Олена Григорівна
депутат районної ради

29 квітня
Проценко Наталія Борисівна 
депутат районної ради

         Календар України. Українське ділове мовлення

 

 

Старк

      Історія розвитку Старовірівського кар'єру нараховує більше семидесяти років. За роки роботи налагоджені тісні економічні зв'язки з багатьма підприємствами скляної,  ливарної, металургійної, машинобудівної, фарфоро-фаянсової, будівельної та інших галузей промисловості, як України, так і зарубіжжя.
      ТОВ ВКФ "Старк" розробляє Вишнівське родовище пісків, розташоване на Сході України в Харківській області. Виробничі потужності підприємства по видобутку пісків становлять більше одного мільйона тонн на рік. Забезпеченість запасами на більш як п'ятдесят років. Спосіб розробки – відкритий. У сухому вибої пісок відпрацьовується екскаваторами з подальшим збагаченням та навантаженням у попередньо очищені та вимиті залізничні вагони, а також на збагачувальні ділянки для його збагачення з подальшим одержанням піску з необхідним змістом окису заліза (Fe2O3) і глинистої складової.    
      Завдяки використанню сучасних технологій на підприємстві створений потужний гірничо-збагачувальний комплекс. У результаті постійного вдосконалювання професійного рівня фахівців колективу, підприємству вдалося досягти чималих успіхів в освоєнні нових ринків збуту й підвищенні якості продукції.
ТОВ ВКФ "Старк" вперше на території СНД удалося освоїти виробництво кварцу меленого пилоподібного марки "А", що є продуктом подрібнення сухого збагаченого кварцового піску з мінімальним вмістом шкідливих домішок (Fe, Fe2O3, Al2O3) і високими показниками по тонині помелу, що є одним із найважливіших якісних показників сировини.
     В 2004 році була запущена лінія по збагаченню кварцових пісків шляхом багаторазового відмивання шкідливих домішок (Fe2O3), після чого в 2008 році вона була модернізована шляхом впровадження сучасного англійського обладнання, яке дає можливість максимально підвищити якість виготовленої продукції. Технологія у своєму роді є унікальною, і увібрала в себе більшу частину позитивного досвіду конструкторської думки, у частині процесів збагачення корисних копалин. Не варто заглиблюватися в деталі даної технології, але має сенс звернути увагу на те, що сам процес складається із чотирьох ступенів. Відповідно й результати лабораторних досліджень відмитого піску говорять самі за себе. Завдяки унікальній технології збагачення, сьогодні підприємство можемо запропонувати кварцові піски з показниками які відповідають маркам: ПК-020-З, ПК-030-З, ПК-040-З, ПК-050-З, ПК-070-З згідно ДСТУ Б В.2.7-131:2007.
        Продукція ТОВ ВКФ "Старк" підготовлена до прямого застосування в технологічному процесі скловаріння, має оптимальні показники якісних характеристик і фракційний склад у сполученні з мінімальним вмістом вологи. Принципово новий вид сировини, який використовується для готування якісної шихти в скловарінні дозволяє споживачеві істотно скоротити використання енергоносіїв, у першу чергу, природного газу.
        Досвід поставок із початку 2005 року кварцових пісків на склоробні заводи показав на практиці високі позитивні результати, і виявив додаткові переваги перед сировиною інших виробників кварцових пісків. Зокрема, середня вологість пісків, що поставляються, 4% (удвічі менше ніж у сировині інших постачальників – 7-8%), дає значну економію при сушінні сировини й не треба платити за "воду, що поставляється", що особливо відчутно при значних обсягах поставок.
        Інша переважна особливість сировини підприємства – відсутність дрібної (пилоподібної) фракції 0,1 і 0,063 мм., що у свою чергу дає економію сировини при сушінні (пісок не "вилітає в трубу"), і позитивно позначається при процесі скловаріння (відсутнє запилювання шихти). 
        Наступною перевагою сировини ТОВ ВКФ "Старк" є оптимальний гранулометричний склад зерна. Основною фракцією даних пісків є зерна розміром від 0,315 до 0,16 мм – 99,3%, основний розмір 0,205-0,310 мм. становить 85,2%, при цьому середній розмір зерна 0,26 мм.
        Таким чином, збагачені кварцові піски Вишнівського родовища по своїх стабільних хімічно-фізичних властивостях і однорідному зерновому складі, забезпечують однорідність скломаси, дають найкращі результати відносно провару, що надзвичайно сприятливо для застосування даного піску в скловарінні.
Немаловажний фактор – це організація поставок. "Чистота вагона!" І ця проблема вирішена. Створено новий комплекс по очищенню й миттю залізничних вагонів, що відповідає всім сучасним вимогам. Виключено будь-яке попадання домішок, видимих неозброєним оком. І з визначенням ваги відправлень усе в порядку! Кожний вагон проходить через ваговий термінал, де з точністю до 50 кг. визначається вага навантаженої продукції.Підприємство має власну фізико-хімічну лабораторію, оснащену всім сучасним необхідним обладнанням. Фахівці лабораторії проводять ретельний контроль якості піску, що добувається, продукції що поставляється та контролюють ведення технологічних процесів збагачення піску. У перспективі підприємства – довести технологію по збагаченню кварцового піску до випуску марки ООВС-015 і вище.
Один з напрямків діяльності компанії – виробництво формувальних пісків: кварцових, пісних та жирних відповідно до ГОСТу 2138-91.
Кварцові піски проходять стадію збагачення для можливості задоволення різних потреб споживачів: зі вмістом SiO2 від 99,6 % до 98,0 % та вмістом глинистої складової від 0,1 % до 2,0 %, інакше кажучи, випускаються всі п'ять груп кварцових пісків (1К, 2К, 3К, 4К і 5К) із середнім розміром зерна від 0,20 до 0,25 міліметрів.
Пісні й жирні піски видобуваються методом селективної виїмки. Унікальність родовища, цілком нові технології видобутку, впровадження у виробництво сучасного устаткування дозволило виробляти піски із глинистою складовою від 2 % до 20 % марок 1Т, 2Т, 3Т і Ж.
З 2000 року налагоджена технологічна схема збагачення кварцового піску, що містить у собі, дезінтеграцію, знешламлювання, сушіння й фракціонування, що дає можливість його застосування у виробництві без додаткової обробки.
Принципи за якими працює ТОВ ВКФ "Старк":
• Орієнтація на споживача
• Стабільна якість
• Гнучка цінова політика
Подробнее на сайте  www.stark.com.ua

 
 
 
Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Шевченківської районної ради!
Інформаційна відкритість – головний принцип, яким ми керуємося в своїй роботі, тому вважаю за честь запросити Вас на сайт і ознайомитися з діяльністю районної ради та перспективами розвитку на майбутнє.
Наш сайт допоможе краще пізнавати наш чудовий край, знайомитися з доробками наших талановитих аматорів, слідкувати разом з нами за подіями, які відбуваються в районі.
Сподіваюсь на тісну співпрацю, шановні депутати всіх рівнів, жителі та гості нашого району. Буду вдячною кожному мешканцю нашого району за надання цікавого матеріалу, що стосується як історії, так і розвитку нашого району.

З повагою

Голова Шевченківської районної ради Н. Онищенко